Sandwichpaneler med polystyren

Sandwichpaneler kan deles inn i forskjellige typer, inkludert paneler med polystyren kjerne. Slike paneler er perfekte for en økonomisk konstruksjon av de indre og ytre vegger og takkledning. Foruten sandwichpaneler med isopor finnes også paneler med en kjerne av mineralull. Sandwich-elementer har en meget høy isolasjons koeffisient. Elementene kan brukes i byggingen av objekter i landbruket, industrielle, kommersielle og for kontordrift . De er egnet for å dekke alle typer bygninger som krever bruk av brannsikre materialer. Sandwich paneler med isopor kjerne kan brukes i slike elementer som kyllinghus, låver og pigsties.