Z og C lettbjelker

For å bygge rammer til en stålkonstruksjonens brukes det hovedsakelig stålbjelker som sammen med støttebjelker og spennbjelker for tak og vegger gir en stabil og solid konstruksjon for en stålhall. Stålbjelker er også brukt i tradisjonell bygning som sentrale elementer for tak. Du kan fortsatt bruke bjelker av armert betong, men prismessig er det svært fordelaktig å bruke lettbjelker, og i tillegg vil du få bedre materialstyrke. Bjelkene er delt inn i ulike typer, hvorav de viktigste typene er den Z-bjelke, C-bjelke og Omega bjelke. Z- og C-bjelker lages av kaldvalset stål. De kjennetegnes ved høy stivhet og holdbarhet, slik at de kan anvendes i mange typer strukturer. Z og C-bjelker brukes hovedsakelig til veggkonstruksjoner, tak og hustak.